ĐỐI TÁC

A. ĐỐI TÁC VẬN CHUYỂN

I. CÔNG TY TNHH MM MEGA MARKET (VIỆT NAM) – Web: https://mmvietnam.com

II. CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ UNILEVER VIỆT NAM – Web: https://www.unilever.com.vn

III. CÔNG TY TNHH PIZZA VIỆT NAM – Web: https://pizzahut.vn

IV. CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM – Web: https://www.dksh.com/vn-vi/home/dksh-vietnam

V. COOP MARK – Web: http://www.co-opmart.com.vn/

VI. BigC Web – https://www.bigc.vn

VII. Và một số khách hàng nhỏ lẻ khác

B. ĐỐI TÁC THUÊ KHO

I. CÔNG TY TNHH MM MEGA MARKET (VIỆT NAM) – Web: https://mmvietnam.com

II. CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM PEPSICO VIỆT NAM
Web: https://www.laysvietnam.com/ve-chung-toi/cong-ty-tnhh-thuc-pham-pepsico-viet-nam/

III. CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM THABICO

IV. CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM LACUSINA

V. CÁC CÔNG TY VỀ THỰC PHẨM KHÁC

VÀ RẤT NHIỀU ĐỐI TÁC KHÁC